Hygivet jobbar med rådgivande försäljning av produkter för hygien och rengöring inom animalieproduktion, livsmedelproduktion, fordonsbranscher, fastighetsbranscher m.m.

Hygivet erbjuder väl utvalda produkter med unika egenskaper
för att klara av de svåraste uppgifter.

Hygivet jobbar i huvudsak med smittskyddshygien för animalieproduktion och erbjuder kompletta lösningar för att optimera förutsättningarna för en säker och lättarbetad djurproduktion.

Våra produkter ger ett optimalt skydd mot spridning av smittsamma djurskjukdomar orsakade av Virus Bakterier Svamp Mycoplasma m.m.