Oskar Pers Väg 8 29894 Linderöd

PARVOCIDE ...det kompletta alternativet för all desinfektion

Kraftfull bred effekt


Säkerhetsdatablad för Parvocide: HÄMTA

 

Parvocide är desinfektionsmedlet med bevisad full effekt mot alla sjukdomsalstrande virus , bakterier, svamp, mycoplasma.
Kraftfull bred effekt! Ekonomiskt! Snabbverkande! Långtids verkande! Är inte korrosivt!
Parvocide utvecklades i Storbritannien för att ta bort det svårbekämpade Parvoviruset hos hundar katter och husdjur. Därav kommer namnet Parvocide.
I Sverige och Skandinavien använder vi fortfarande originalnamnet medan det i resten av världen säljs under namnet Omnicide.
Parvocide/Omnicide används idag i 72 länder världen över och är det
desinfektionsmedel som har genomgått flest dokumenterade tester och godkännanden.
Bl.a. har en stor omfattande opartiskt undersökning genomförts av Mitsubishi Corporations på Kyotocenter i Japan. Undersökningen gjordes på över 300 olika desinfektionsmedel och Parvocide var det med bäst resultat.
Vidare har Parvocide genomgått tester och godkännanden på forskningsinstitut i flera länder såsom Storbritannien, Frankrike, Norge, USA, Zimbabwe, Tyskland, Japan m.fl.

 

 

Brett användningsområde:
Parvocide används till största delen i besättningar för Grisar, Fjäderfä, Nötkreatur, Häst,
Pälsdjur och anläggningar för slakt och kötthantering.
Andra användningsområden är t.ex. Veterinärmottagningar, Djurtransporter, Fiskodlingar
För desinficering av:
Byggnader
Djurstallar, djurkliniker, slakterier och mottagningshall
Inredning
Boxar, burar, och foderutrustning
Vattensystem
Tankar, ledningar, vattenlinjer, slangar och tråg
Utrustning
Redskap, verktyg, foderkärror och vagnar
Smittskyddsgräns
Stövelbad, klövbad och djurtransporter
Fordon och transporter
Lastbilshjul, lastinredning, och containers

Handelsdepån Hygivet - Leverantör inom hygien och rengöring